Herkese merhaba, bugün SQL veri tabanı üzerinde tutulan bir tablomuzdan silinen ve güncellenen dataların loğlarını başka bir tablo oluşturarak orada tutalım. Kim ne zaman hangi makine ve hangi sorgu ile veri tabanımızda ki verileri değiştirmiş görebilelim.

Bunu yaparken SQL'de triggerlardan yararlanacağız. Öncelikle herhangi bir veri tabanı oluşturup örnek bir tablo…

Serilog , .NET uygulamaları için en popüler Log kitaplıklarından(libraries) birisidir. Kurulumu kolaydır ve çok sayıda güçlü özellik sunar. Yazılım geliştiricilerin özelleştirilmiş kodlarını buna eklemelerine ve bu kitaplığın işlevselliğini daha da genişletmelerine olanak tanıyan birçok uzantı noktasına sahiptir. Bu makale sonunda, metin tabanlı Log dosyalarına nasıl mesaj kaydedebileceğinizi göstereceğim.

Serilog nedir?

Yazılım uygulamalarının…

C#’ta bilinçli ve bilinçsiz olmak üzere iki tür veri dönüşümü vardır. Bilinçsiz olarak yapılan tür dönüşümü Implicit Conversion, bilinçli dönüşüm ise Explicit Conversion diye adlandırılırlar. Implicit Conversion’da herhangi bir operatör ya da ek bir syntax kullanmazken, Explicist Conversion’da Cast operatörü kullanılmaktadır.

Normalde aralarında kalıtımsal ilişki olmayan Class’lar için nasıl dönüşüm yapılabilir?

Bilinçsiz(Implicit) ve Bilinçli(Explicit) dönüşüm örneği

Peki örneğin Product adlı oluşturduğumuz Class’a bunu yapabilir miyiz? Evet yapılabilir. Oluşturulan Class’a implicit veya explicit metotlarını ekleyerek halledebiliriz. Unutmayın bir Class içerisinde aynı işleve sahip hem implicit hem de explicit metot olamaz.
Örnek olarak bir string değişkene direkt olarak nesneyi atarayak ürünün adını alabiliriz.
string productName = product; gibi.
Veya oluşturulan product nesnesinin Name property’ine değer atamayı direkt string değer vererek yapabiliriz.
product = “Product 1”; gibi.

Bilinçsiz(Implicit) Dönüşüm Örneği

Strategy Pattern Nedir ?

Strateji(Strategy) tasarım deseni, behavioral tasarım desenlerinden biridir. Bir dizi algoritma tanımlar, bu algoritmaların erişimi için arayüz sağlar ve algoritmaları tanımlarken birbirlerinin yerine kullanılabilir özellikte tasarlar. Ayrıca client runtime zamanında dilediği algoritmayı seçebilir. Yani, istenilen şartlara göre farklı sınıf ve metotların yazılarak kullanılmasını sağlayan bir tasarım desenidir.

Strategy Pattern Ne zaman Kullanılır?

Belirli bir iş için…

Herkese merhaba, bugün dokunmatik ekranlarda çalışacak bir ekran klavyesini Angular 11 versiyonu ile nasıl yazarız bunu öğreneceğiz. Amacımız html input tagına yazılacak bir directive ile ekranımızda bir sanal klavye göstermek olacaktır.

Angular 2+ sürümlerinde yer alan ekran klavyesi görevini aynı şekilde yerine getiren hali hazırda ngx paketleri yer almaktadır fakat…

MongoDB Inc. tarafından C++ programlama dili kullanılarak 2009 yılında geliştirilmiş olan MongoDB, doküman tabanlı ve ölçeklenebilir bir uygulamadır.

MongoDB verileri JSON biçiminde doküman olarak veritabanında saklayan NoSQL tabanlı bir veritabanıdır diyebiliriz.

NoSQL nedir?

NoSql (Not Only SQL) temel olarak içinde SQL komutlarının kullanılmadığı veritabanı yapısıdır. İlişkisel veritabanlarına alternatif, ilişkisel olmayan…

Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ASP.NET CORE 3.1 projemizde Autofac kütüphanesini nasıl kullanırız ona göz atalım.

Autofac Nedir?

Genel olarak Autofac .Net Framework için geliştirilmiş bir IOC container’dır diyebiliriz.

IOC Container Nedir?

Oluşturulacak olan nesnelerin yaşam döngülerinin yönetilmesidir. Yani Inversion of Control (IoC) bir yazılım tasarım prensibidir ve basit tabiriyle nesnelerin uygulama boyunca ki yaşam döngüsünden…

Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ASP.NET CORE 5.0 projemize Identity framework ’ünü kullanarak bir üyelik sistemi oluşturalım.

ASP.NET Core Identity, kullanıcıların, login logout, yetkilendirme, şifre hatırlatma ve benzeri tüm işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayan bir framework ’tür.

Lafı fazla uzatmadan projemize geçelim ve proje üzerinden anlatmaya çalışalım. Ben katmanlı mimari…

Veysel Mutlu

Junior Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store